Tecnotree Oyj:n osakepohjainen henkilöstön kannustinjärjestelmä - suunnattu osakeanti

Tecnotree Oyj:n hallitus on 11.8.2020 päättänyt, 15.5.2019 pidetyn yhtiökokouksen antamalla valtuutuksella, suunnatusta maksuttomasta osakeannista avainhenkilöstölle suunnatun kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Osakeannissa on 31.8.2020 luovutettu 1 817 501 yhtiön hallussa olevaa Tecnotree Oyj:n osaketta kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. Ohjelman perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 31.10.2019 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Osakkeiden siirron jälkeen Tecnotree Oyj:llä on hallussaan 10 941 667 kappaletta yhtiön omia osakkeita.

LISÄTIETOJA:
Priyesh Ranjan, talousjohtaja
puh. +971 50 955 1188
www.tecnotree.com