Hallitus

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärän ja valitsee hallituksen jäsenet. 10.9.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä, jotka valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisenyhtiökokouksen päättyessä. Varsinainen yhtiökokous valitsi uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Neil Macleod, Conrad Neil Phoenix, Jyoti Desai, Anders Fornander ja Markku Wilenius.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Tecnotreen hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen ja vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärän. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää yrityksen toimitusjohtajan.