Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on toimitusjohtajan avustaminen Yhtiön liiketoimintojen operatiivisessa johtamisessa, Yhtiön liiketoimintojen valvominen ja kehittäminen asetettujen strategioiden ja tavoitteiden mukaisesti, konsernitasoisten menettelytapojen luominen, riskienhallintaprosessien tukeminen, yhtenäisen henkilöstöpolitiikan ja palkitsemiskäytännön seuraaminen sekä sidosryhmäsuhteiden hoitaminen. Johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuussa

Tecnotree-konsernilla on kahdeksanjäseninen (8) johtoryhmä, johon kuuluivat toimitusjohtaja, talousjohtaja, laatujohtaja, operointipalvelujohtaja, operatiivinen johtaja, henkilöstöjohtaja, myyntijohtaja ja tuotehallintajohtaja. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Johtoryhmä