Sisäpiirihallinto

 

Tecnotree noudattaa arvopaperimarkkinoita säänteleviä lakeja, kuten EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta, Suomen arvopaperimarkkinalakia, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisten (ESMA) ja Suomen Finanssivalvonnan (Fiva) antamia määräyksiä. Lisäksi Tecnotree noudattaa Nadaq Helsinki Oy:n julkaisemaa Pörssin sisäpiiriohjetta 2016. Yhtiössä on laadittu myös oma sisäpiiriohje.

Markkinoiden väärinkäyttöasetus velvoittaa Tecnotreen johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriin kuuluvia ilmoittamaan Tecnotreelle ja Finanssivalvonnalle Tecnotreen Rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Myös Johtohenkilöiden lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä on siten itsenäinen velvollisuus ilmoittaa liiketoimet Tecnotreelle ja Finanssivalvonnalle.

Tecnotree on laatinut luettelon kaikista johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiiriin kuuluvista henkilöistä.

Johtohenkilöitä ovat:

  • Tecnotreen hallituksen jäsenet, mahdolliset varajäsenet, toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan sijainen; sekä
  • Muut ylemmän tason johtajat, joilla on säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon ja valtuudet tehdä kehitystä ja liiketoimintaa koskevia päätöksiä.

Tecnotreen hallitus on vahvistanut edellä mainituille kaupankäyntiä koskevan rajoituksen, joka kieltää kaupankäynnin yhtiön osakkeilla 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista.

Tarvittaessa yhtiö laatii merkittävistä hankkeista hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä.

Sisäpiiriasioiden ohjauksesta ja valvonnasta vastaa yhtiön talousjohtaja.