Osakkeet ja osakepääoma

 

Tecnotree Oyj

Listaus: NASDAQ OMX Helsinki Oy

Kaupankäyntitunnus: TEM1V

ISIN-koodi: FI0009010227

Lista: Päälista

Segmentti: Small Cap

Toimiala: Teknologia

Osakemäärä: 31.3.2020: 274 628 428 osaketta

Osakkeet ja osakepääoma

Tecnotreellä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus.

Vuoden 2018 lopussa Tecnotree-konsernin oma pääoma oli 3,6 miljoonaa euroa (31.12.2018: -6,5) ja osakepääoma on 1,3 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallussa ei ollut enää omia osakkeita tilikauden 2019 lopussa (31.12.2018: 0 osaketta).

Oma pääoma osaketta kohden oli 0,01 euroa (31.12.2018: -0,04).

Osakkeiden noteeraus

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla. Yhtiön kaupankäyntitunnus on TEM1V.

Osakasrekisteri

Tecnotree Oyj:n osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Osakasrekisteriä ylläpidetään Euroclear Finland Oy:ssä.

Osoitteenmuutokset

Osakkeenomistajien nimi- ja osoitteenmuutokset tulee ilmoittaa omaan arvo-osuustiliä hoitavaan tilinhoitajayhteisöön.

Tecnotree ei ylläpidä osoiterekisteriä.