Hallituksen kokoukset

 

Hallituksen kokousten koollekutsumisesta ja kokoustyöskentelystä vastaa hallituksen puheenjohtaja. Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tai muu toimitusjohtajan määräämä henkilö esittelee hallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat. Hallituksen työjärjestyksen mukaan toimitusjohtaja vastaa siitä, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot yhtiön liiketoiminnasta ja taloudellisesta tilasta päätöksentekoa varten. Hallituksen kokouksissa käsitellään säännöllisesti toimitusjohtajan esittelemät konsernin taloudellista kehitystä ja toimintaa koskevat raportit.

Hallitus kokoontui 18 kertaa vuoden 2019 aikana. Laskettuna pidettyjen kokousten ja osallistuneiden jäsenten määrän perusteella jäsenten keskimääräinen osallistuminen hallituksen kokouksiin oli noin 85 prosenttia.