Hallituksen valiokunnat

 

Tecnotreen hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitukselle kuuluvien asioiden valmistelua voidaan tehostaa perustamalla valiokuntia. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Valiokunnissa työskentelevät hallituksen jäsenet voivat perehtyä valiokunnissa käsiteltäviin asioihin laajemmin kuin koko hallitus. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan koko hallitukselle eikä niillä ole itsenäistä päätösvaltaa. Hallitus voi myös tarpeen mukaan asettaa tilapäisiä työryhmiä määrätyn tehtävän suorittamista varten.

Hallituksella on viisi valiokuntaa avustamaan tehtävissään asianomaisten valiokuntien työjärjestysten mukaisesti:

  • Tarkastusvaliokunta
  • Palkitsemisvaliokunta
  • Nimitysvaliokunta
  • Strategiavaliokunta
  • Sijoitusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta

Nimitysvaliokunta

Strategiavaliokunta

Sijoitusvaliokunta