VIKING ACQUISITIONS CORP:N OSTOTARJOUS KAIKISTA TECNOTREEN LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA ALKAA 19.3.2018

VIKING ACQUISITIONS CORP:N OSTOTARJOUS KAIKISTA TECNOTREEN LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA ALKAA 19.3.2018

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

VIKING ACQUISITIONS CORP:N OSTOTARJOUS KAIKISTA TECNOTREEN LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA ALKAA 19.3.2018

Viking Acquisitions Corp. (”Viking” tai ”Tarjouksentekijä”) ja Tecnotree Oyj (”Tecnotree”) ilmoittivat 8.3.2018 allekirjoittaneensa transaktiosopimuksen, jonka mukaan Viking sitoutui tekemään vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Tecnotreen liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole Tecnotreen tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Ostotarjous”). Ostotarjous julkistettiin 8.3.2018.

Tarjouksentekijän tänään julkistaman lehdistötiedotteen mukaan Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Ostotarjoukseen liittyvän tarjousasiakirjan. Ostotarjouksen hyväksymisaika alkaa 19.3.2018 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 13.4.2018 klo 16.00 (Suomen aikaa). Tarjouksentekijä varaa itselleen oikeuden pidentää tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Tarjousasiakirja on saatavilla arviolta 16.3.2018 alkaen internetissä osoitteessa www.evli.com/tecnotree ja www.tecnotree.com.

Tarjouksentekijän edellä mainittu lehdistötiedote, joka sisältää myös Ostotarjouksen ehdot, on kokonaisuudessaan liitetty tämän pörssitiedotteen liitteeksi 1.

LISÄTIETOJA:
Harri Koponen, Tecnotreen hallituksen puheenjohtaja,
puhelin +358 40 1922 464

Padma Ravichander, Tecnotreen toimitusjohtaja,
puhelin +97 15 641 414 20 www.tecnotree.com

Viking

Viking on yhtiö, joka on perustettu Yhdysvaltojen Delawaren osavaltion lakien mukaan. Viking ja sen lähipiiriyhteisöt ostavat, vahvistavat ja kasvattavat ohjelmistoyhtiöitä kaikkialta maailmasta.

Liite 1: Viking Acquisitions Corp:n lehdistötiedote 16.3.2018.

Liite 2: Ostotarjouksen tiedot

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. TÄMÄ TIEDOTE EI ERITYISESTI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA, TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN LEVITTÄÄ, LÄHETTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEN TAI ULKOMAISEN KAUPAN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUUN MUASSA FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN TAI SÄHKÖISEN SIIRRON INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ TAI MUUTOIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN TÄLLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.