Tecnotreen vuosikertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 julkaistu

Tecnotreen verkkovuosikertomus vuodelta 2017 on julkaistu yhtiön internet-sivuilla osoitteessa http://vuosikertomus2017.tecnotree.com/.

Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja hallituksen toimintakertomuksen.

Hallituksen toimintakertomuksesta erillinen selvitys vuoden 2017 hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com/Sijoittajat. Selvitys löytyy myös yhtiön vuosikertomuksesta 2017.

Vuosikertomuksen tai sen osia voi tulostaa verkkovuosikertomussivuilta PDF-muodossa.

TECNOTREE OYJ

LIITTEET

Vuosikertomus 2017

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

LISÄTIETOJA:
Kirsti Parvi, talousjohtaja,
puh+358 50 5174569
www.tecnotree.com