Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä sekä hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen päätökset

Tecnotree Oyj:n 10.09.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2019. Yhtiökokous myös hyväksyi yhtiön palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että emoyhtiön tilikauden voitto 6.017.010,08 euroa siirretään voittovarojen tilille ja, että osinkoa ei jaeta.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jyoti Desai, Neil Macleod, Conrad Neil Phoenix ja Anders Fornander sekä uudeksi jäseneksi Markku Wilenius. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 50.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 30.000 euroa vuodessa ja muiden hallituksen jäsenten palkkioksi 23.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa hallituksen puheenjohtajalle 800 euron ja muille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio hallituksen kokouksiin osallistumisesta sekä hallituksen valiokuntien jäsenille 500 euron kokouspalkkio valiokuntien kokouksiin osallistumisesta.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Urpo Salon. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Neil Macleod ja varapuheenjohtajaksi Jyoti Desai.

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan, nimitysvaliokunnan ja strategiavaliokunnan, joihin valittiin jäsenet seuraavasti:

  • Tarkastusvaliokunnan jäsenet: Neil Macleod (puheenjohtaja), Jyoti Desai, Conrad Neil Phoenix.
  • Palkitsemisvaliokunnan jäsenet: Jyoti Desai (puheenjohtaja), Neil Macleod, Anders Fornander
  • Nimitysvaliokunnan jäsenet: Conrad Neil Phoenix (puheenjohtaja), Jyoti Desai, Neil Macleod
  • Strategiavaliokunnan jäsenet: Jyoti Desai (puheenjohtaja), Anders Fornander, Markku Wilenius.

Hallitus on arvioinut kokouksessaan jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti ja todennut, että kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja että Neil Macleod ja Conrad Neil Phoenix ovat riippuvaisia merkittävästä osakkeenomistajasta.

TECNOTREE OYJ

Hallitus