TECNOTREE OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2019 (TILINTARKASTAMATON)

VAHVA PUOLIVUOTISTULOS – KANNATTAVA KASVU JATKUU

Toinen vuosineljännes

 • Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 11,0 miljoonaa euroa (9,8).
 • Vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli 3,6 miljoona euroa (1,0) ja liiketulos 3,6 miljoonaa euroa (1,0).
 • Vuosineljänneksen oikaistu tulos oli 1,4 miljoonaa euroa (0,0) ja tulos 1,4 miljoonaa euroa (0,0).
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 33,2 miljoonaa euroa (31.12.2018: 21,1).
 • Vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli -0,8 miljoonaa euroa (-2,2).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,0).

Tammi-kesäkuu 2019

 • Katsauskauden liikevaihto oli 20,5 miljoonaa euroa (17,4).
 • Oikaistu katsauskauden liiketulos oli 4,6 miljoonaa euroa (-1,4) ja katsauskauden liiketulos 6,0 miljoonaa euroa (-1,4).
 • Oikaistu katsauskauden tulos oli 1,3 miljoonaa (-2,8) euroa ja katsauskauden tulos 2,8 miljoonaa euroa (-2,8).
 • Katsauskauden rahavirta investointien jälkeen oli -0,7 miljoonaa euroa (2,2) ja rahavarat olivat 3,3 miljoonaa euroa (31.12.2018: 4,2).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (-0,02).

Toimitusjohtaja Padma Ravichander:

”Suunnitelman mukaista suorittamista vuosineljänneksestä toiseen”

Olen iloinen voidessani kertoa, että yhtiö jatkoi suunnitelman mukaista suorittamista tälläkin vuosineljänneksellä. Muutaman viimeisen vuosineljänneksen tulokset ovat osoittaneet, että yritys on keskittynyt oikeisiin asioihin, joka näkyy sekä tuloksen että liikevaihdon kasvuna.

Liikevaihdon tasainen kasvattaminen on ollut prioriteettimme, mutta olemme myös yhtä lailla keskittyneet tarjoamaan korkealaatuista palvelua asiakkaillemme, kustannuksiemme optimointiin globaalisti ja siten varmistamaan kannattavan kasvun.

Liikevaihto

Tämä vuosineljännes jatkoi kasvavan liikevaihdon trendiä. Vuosineljänneksen liikevaihto oli 11,0 miljoonaa euroa, joka on 15 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla neljänneksellä (9,5 miljoonaa euroa) ja 12% korkeampi verrattuna tämän vuoden edelliseen vuosineljännekseen, joka selkeästi osoittaa kasvun suunnan.

Kasvua oli kaikilla markkina-alueilla, paitsi Aasian ja Tyynenmeren alueella. Kasvu Lähi-idän ja Afrikan alueella, jonka osuus liikevaihdosta on suurin, oli erittäin voimakasta (37%) edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Toinen näkökulma liikevaihdon kasvuun, on tuote liikevaihdon kasvu. Muiden kuin ylläpitojen liikevaihto, joka oli 20% viime vuoden vastaavan vuosineljänneksen kokonaisliikevaihdosta, kasvoi 35% tällä vuosineljänneksellä. Tämä osoittaa yrityksen muutoksen digitaaliseksi tuoteyritykseksi olevan hyvässä vauhdissa.

Yksi yrityksen painopisteistä on orgaanisen, jäsennellyn ja tasaisen kasvun varmistaminen. Kyvyllä saada uusia tilauksia on merkittävä rooli tämän kasvun saavuttamisessa. Tämän vuosineljänneksen aikana saatujen uusien tilausten määrä nousi 21 miljoonaan euroon, joka on lähes kaksinkertainen edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tätä edesauttoi sopimus, jonka Tecnotree allekirjoitti yhden Lähi-idän suurimman teleoperaattorin kanssa, heidän liiketoiminnan tukijärjestelmiensä digitaalisen muutoksen nopeuttamiseksi käyttäen meidän Tecnotree Digital BSS 5 -tuotteita. Sopimuksen arvo on 15,8 miljoonaa dollaria kahden vuoden aikana. Tämän sopimuksen nojalla Tecnotree toimittaa koko Digital BSS Suite 5 –tuotevalikoimansa operaattorille nopeuttaakseen heidän liiketoiminnan kasvua ja uusien digitaalisten palveluiden markkinoille ottoa. Tämä auttaa heitä myös lisäämään IT-järjestelmiensä ketteryyttä ja toiminnan tehokkuutta.

Uusien logojen voittaminen on yksi tärkeimmistä prioriteeteistamme Tecnotreellä vuonna 2019, ja olen ylpeä voidessani ilmoittaa, että tämän vuosipuoliskon aikana Telefonica Peru valitsi Tecnotreen korvaamaan heidän nykyisen palvelualustansa digitaalisen muutoksen ja virtualisointimatkan nopeuttamiseksi. Pohjautuen yksinkertaistettuun ja luotettavaan arkkitehtuuriin, Tecnotreen ratkaisu tarjoaa uuden OTT-tarjouksien mahdollistajan digitaalisiin palveluihin, jotka palvelevat kiinteitä ja mobiileja tilaajia.

Tulos

Kestävän kasvun ja tiukan kustannushallinnan tuloksena yhtiö onnistui saavuttamaan 3,6 miljoonan euron liiketuloksen, joka on 33% liikevaihdosta. Tämä on huomattavasti parempi, ollen 171% suurempi verrattuna edelliseen vuosineljännekseen ja 260% suurempi viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Veroilla ja valuuttakurssitappioilla on edelleen merkittävä vaikutus yhtiön kannattavuuteen. Tämä johtuu pääasiassa maantieteellisistä alueista missä toimimme, sekä paikallisista laeista ja säädöksistä lähdeveroihin liittyen. Tutkimme jatkuvasti mahdollisuutta minimoida nämä kulut tulevaisuudessa.

Muut liiketoimintapäivitykset

Tecnotree jatkaa asemansa vahvistamista kasvattaakseen liiketoimintaansa globaaleilla markkinoilla, lisäämällä brändin läsnäoloa ja hyödyntämällä 5G- toteutusten alkamista ja asiakkaidensa digitaalimuutosvaatimuksia. Toivomme muodostavamme uusia kumppanuuksia muiden esineiden internetin (IOT) toimittajien kanssa, lisätäksemme kilpailuetuamme, tavoittaaksemme uusia markkinoita, vahvistaaksemme asiakaskuntaamme globaalisti, jotta asiakkaamme hyötyisivät kaikista uudenaikaisista Tecnotree Digital BSS Suite 5 –tuotteista ja laadukkaista digitaalisen käyttöönotto, toiminnan ja managed services valmiuksistamme

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tecnotreen riskit ja epävarmuustekijät on esitetty vuoden 2018 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Tecnotreen lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät liikevaihdon kehitykseen, projekteihin, niiden ajoitukseen, myyntisaamisiin ja valuuttakurssien muutoksiin. Lisäksi Tecnotreellä on emoyhtiön negatiivisen oman pääoman aiheuttama riski. Yhtiön rahoitukseen liittyvät riskit ovat vähentyneet Fitzroy Investments Ltd:n ja Luminos Sun:in vietyä päätökseen investointinsa yhtiöön Tecnotreen kanssa syyskuussa 2018 allekirjoitetun merkintäsopimuksen perusteella. Osakemerkintöjen tuoma kassavirta katsastuskaudella oli 2,91 miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma oli katsastuskauden lopussa 1,0 miljoonaa euroa negatiivinen.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

1.7.2019 Tecnotree tiedotti, että Priyesh Ranjan on nimitetty yhtiön talousjohtajaksi ja hän eroaa yhtiön hallituksesta

VUODEN 2019 NÄKYMÄT

Yhtiö vahvisti ja vakautti toimintaansa vuonna 2018 ja vuonna 2019 yhtiö jatkaa ponnisteluja liikevaihdon kasvattamiseksi ja keskittyy kannattavuuden ylläpitämiseen.

TECNOTREE OYJ

Hallitus