TECNOTREE OYJ:N LYHYT KATSAUS 1.1.–31.3.2019(TILINTARKASTAMATON)

Digitaalisille palveluntarjoajille Tecnotree on ainoa digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Meidän ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteemme ja -ratkaisumme sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin.

VAHVA ALOITUS VUODELLE – YHTIÖN HISTORIAN PARAS ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS

Toimitusjohtaja Padma Ravichander: Johdonmukainen ja lupaava tuloskehitys vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Yhtiön toiminta tasapainottua vuoden 2018 jälkipuoliskolla ja nyt vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen tulos osoittaa vahvaa suuntaa kohti Tecnotreen johdonmukaista ja kannustavaa tuloskehitystä. Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos sisältää useita positiivisia merkkejä yhtiön vakaudesta ja kasvusta.

Liikevaihto

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 9,5 miljoonaa euroa eli 26 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla neljänneksellä. Tämä on selvä osoitus yhtiön suorituskyvystä markkinoilla. Katsauskaudella yhtiö sai uusia tilauksia yhteensä 11,3 miljoonan euron arvosta, mikä on 31 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla ja yksi parhaita saavutuksia ylipäätään ensimmäisellä neljänneksellä.

Kustannukset

Yhtiö uskoo, että kustannusten optimointi ei ole kertaluonteinen toimenpide vaan kustannuksia on seurattava jatkuvasti ja toimenpiteisiin tartuttava tilanteen mukaan, kuitenkin niin että toimitukset asiakkaille eivät vaarannu. Jatkuvan ja järkevän kustannusten seurannan ansiosta ensimmäisen vuosineljänneksen kustannukset alenivat 14 % 9,0 miljoonasta eurosta 7,8 miljoonaan euroon.

Tulos

Liiketoiminnan kulujen jälkeen yhtiö saavutti lähes 1 miljoonan euron oikaistun operatiivisen tuloksen verrattuna 2,4 miljoonan euron tappioon viime vuoden vastaavalla jaksolla. Tämä vahvistaa osaltaan, että yhtiön strategia ja toiminta ovat oikean suuntaiset.

Myimme katsauskauden aikana Espoossa sijaitsevat toimitilat ja saimme 2,4 miljoonan euroa, jolla olemme lyhentäneet lainaa velkasaneerauksen maksuohjelman mukaisesti. Kirjasimme tässä yhteydessä 1,4 miljoonan euron myyntivoiton, joka auttoi osaltaan parantamaan kannattavuutta. Toinen merkittävä yhtiön kannattavuuteen vaikuttava seikka ovat lähdeverot. Yhtiö tutkii jatkuvasti vaihtoehtoisia tapoja verojen optimoimiseksi ja uskoo saavuttavansa tuloksia tämän vuoden aikana.

Muut tapahtumat

Tecnotree julkaisi katsauskaudella uuden sukupolven Digital BSS Suite 5 -tuotteen globaaleille markkinoille. Digital BSS Suite 5 sisältää täyden valikoiman tuotteita, jotka mullistavat asiakkaiden tavan hallita omia liittymiään ja maksaa yhdestä digitaalisesta lompakosta. Lisäksi Digital BSS Suite 5 sisältää sisäänrakennettuna ominaisuutena toimintakulujen alentamisen täysin avoimeen koodiin perustuvilla pilvituotteilla, viiveettömällä toiminnanohjauksella ja itsekorjaavilla ominaisuuksilla, uusien ominaisuuksien markkinoille tuonnin nopeuttamisen mikropalveluilla ja jatkuvilla modulaarisilla toimituksilla sekä maailman johtavalla monikanavaisella asiakaskokemuksen hallinnalla. Tämä on valtava saavutus ja uskon sen muuttavan markkina-asetelmaa merkittävästi.

Yhtiö voitti sopimuksen Telefonica Perun kanssa, kun asiakas halusi korvata nykyisen palvelualustansa. Tämän sopimuksen avulla Tecnotree laajentaa edelleen markkina-asemaansa Latinalaisessa Amerikassa.

Veimme lisäksi päätökseen useamman toimijan digitaalisen BSS-alustan Mauritius Telecomille, jonka avulla he korvaavat kiinteät, IPTV- ja laajakaistapalvelut tilaajille ensiluokkaisella asiakaskokemuksella. Tämä on yksi esimerkki yhtiön kyvystä kehittää ja soveltaa innovatiivista teknologiaa asiakkaiden hyväksi.

Katsauskauden aikana Länsi-Uudenmaan Käräjäoikeus antoi päätöksen, jolla se hylkäsi Viking Acquisitions Corp.:in hakemuksen saneerausohjelman mukaisesta lisäsuorituksesta. Vikingin hakemuksen mukaan lisäjako-osuutena olisi tullut maksaa velkojille yhteensä 1,95 miljoonaa euroa, josta osa olisi tullut maksaa Vikingille.

Fitzroy Investments Ltd ja Luminos Sun veivät päätökseen investointinsa yhtiöön Tecnotreen kanssa syyskuussa 2018 allekirjoitetun merkintäsopimuksen perusteella. Fitzroyn ja Luminoksen tekemien osakemerkintöjen seurauksena Tecnotree on saanut yhteensä 5 miljoonaa euroa. Tämä on vahva merkki sijoittajien kasvaneesta luottamuksesta yhtiöön.

Tecnotree on nyt vahva ja pystyy kasvattamaan liiketoimintaansa globaaleilla markkinoilla edelleen, saavuttamaan hyötyjä 5G-sovellusten käyttöönotosta ja asiakkailta vaaditusta digitalisoinnista. Toivomme saavamme uusia kumppaneita, joilla voimme vahvistaa kilpailukykyämme, saavuttaa paremmin uusia markkinoita ja vahvistaa asiakaskuntaamme globaalisti niin, että meillä on uusia resursseja implementoida digitaalisten tuotteiden ja palvelumme koko laajaa tarjontaa.

VUODEN 2019 NÄKYMÄT

Yhtiö vahvisti ja vakautti toimintaansa vuonna 2018 ja vuonna 2019 yhtiö jatkaa ponnisteluja liikevaihdon kasvattamiseksi ja keskittyy kannattavuuden ylläpitämiseen.

TECNOTREE OYJ

Hallitus