TECNOTREE OYJ:N 52.555.040 UUDEN OSAKKEEN LISTALLEOTTOON LIITTYVÄ ESITE HYVÄKSYTTY

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Tecnotree Oyj:n ("Yhtiö") yhteensä 52.555.040 uuden osakkeen listalleottoon liittyvän arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukaisen esitteen ("Esite").

Yhtiön 24.9.2018 julkistamassa tiedotteessa todetusti Esite koskee Yhtiön 24.9.2018 päättämässä suunnatussa osakeannissa Fitzroy Investments Limitedin ("Fitzroy") hyväksytysti merkitsemien yhteensä 52.555.040 uuden ja vielä listaamattoman osakkeen listalleottamista.

Suomenkielinen Esite on saatavilla 21.12.2018 alkaen Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Finnoonniitynkuja 7, Espoo arkipäivisin normaalina toimistoaikana sekä sähköisesti Yhtiön verkkosivustolta internetosoitteesta tecnotree.com/sijoittajat.

TECNOTREE OYJ

LISÄTIETOJA:
Harri Koponen, Tecnotreen hallituksen puheenjohtaja
puh.+358 40 1922 464

Padma Ravichander, toimitusjohtaja
puh. +97 156 414 1420
www.tecnotree.com


TECNOTREE LYHYESTI

Tecnotree on maailmanlaajuinen tuotteiden, asiakkaiden ja tulojen hallintaan tarkoitettujen IT-ratkaisujen toimittaja televiestintäalan tarpeisiin. Tecnotree auttaa viestintäpalvelujen toimittajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinoita. Tecnotree antaa palveluntarjoajille mahdollisuuden ansaita rahaa palvelupaketeista, tarjota yksilöllisiä käyttäjäkokemuksia ja tuottaa lisäarvoa asiakkuuden koko elinkaaren ajan. Tecnotree palvelee noin 90:tä palveluntarjoajaa noin 70 maassa. Tecnotree on listattu NASDAQ Helsingin päälistalle kauppakoodilla TEM1V.