Tecnotree Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

TECNOTREE OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS (Viking Acquisitions Corp, 20.3.2018)

Tecnotree Oyj on vastaanottanut 20.3.2018 Arvopaperimarkkinalain 9:6:n ja 9:7:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Viking Acquisitions Corporationin omistus- ja ääniosuus on ylittänyt liputusrajan.

Ilmoitusvelvollinen: Joseph Liemandt

Osakkeenomistaja: Viking Acquisitions Corp.

Ajankohta, jolloin omistus muuttui: 19.3.2018

Osuus liputusrajan saavuttamisen jälkeen: 18 823 888 osaketta eli 15,35 % osakkeista ja äänistä

Viking Acquisitions Corp. on tiedottanut 8.3.2018 tekevänsä vapaaehtoisen Tecnotreen hallituksen suositteleman julkisen ostotarjouksen Tecnotree Oyj:n kaikista osakkeista. Finanssivalvonta on hyväksynyt Viking Acquisitions Corp:n ostotarjoukseen liittyvän tarjousasiakirjan 16.3.2018 ja ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 19.3.2018.

Tecnotree Oyj:llä on yhteensä 122 628 428 osaketta ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

TECNOTREE OYJ

LISÄTIETOJA:
Kirsti Parvi, talousjohtaja,
puh. 050-517 4569
JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.tecnotree.com