Tecnotree Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

TECNOTREE OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS (Viking Acquisitions Corp, 8.3.2019)

Tecnotree Oyj on vastaanottanut 8.3.2019 Arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Viking Acquisitions Corporationin omistus- ja ääniosuus on ylittänyt liputusrajan.

Liputusvelvollinen: Viking Acquisitions Corp.

Ajankohta, jolloin omistus muuttui: 8.3.2019

Osuus liputusrajan saavuttamisen jälkeen: 29 353 295 osaketta eli 12,98 % osakkeista ja äänistä

Tecnotree Oyj:llä on yhteensä 226 183 468 osaketta ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

TECNOTREE OYJ