TÄYDENNYS VIKING ACQUISITIONS CORP:N 16.3.2018 PÄIVÄTTYYN TARJOUSASIAKIRJAAN KOSKIEN VAPAAEHTOISTA TECNOTREE OYJ:N KAIKISTA OSAKKEISTA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄYDENNYS VIKING ACQUISITIONS CORP:N 16.3.2018 PÄIVÄTTYYN TARJOUSASIAKIRJAAN KOSKIEN VAPAAEHTOISTA TECNOTREE OYJ:N HALLITUKSEN SUOSITTELEMAA JULKISTA OSTOTARJOUSTA KAIKISTA TECNOTREE OYJ:N OSAKKEISTA

Viking Acquisitions Corp. (”Tarjouksentekijä”) aloitti 19.3.2018 vapaaehtoisen Tecnotree Oyj:n (”Tecnotree”) hallituksen suositteleman julkisen ostotarjouksen ostaakseen kaikki Tecnotreen liikkeeseen laskemat ja ulkona olevat osakkeet (”Ostotarjous”). Tarjouksentekijä on 16.4.2018 ilmoittanut jatkavansa tarjousaikaa 30.4.2018 saakka.

Tarjouksentekijä on täydentänyt 16.3.2018 päivättyä tarjousasiakirjaa koskien Ostotarjousta. Finanssivalvonta on 30.4.2018 hyväksynyt tarjousasiakirjan täydennyksen, joka liittyy Tecnotreen 25.4.2018 antamaan tulosvaroitukseen ja Tecnotreen 27.4.2018 julkaisemaan tilintarkastettuun tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta (”Tilinpäätös 2017”). Tilinpäätös 2017 on sisällytetty tarjousasiakirjan liitteeksi F.

Tarjousasiakirjan täydennysasiakirja, Tecnotreen 25.4.2018 julkistama pörssitiedote ja Tilinpäätös 2017 ovat tämän tiedotteen liitteinä.

Tarjousasiakirja on saatavilla yhdessä tarjousasiakirjan täydennyksen kanssa 30.4.2018 alkaen internetissä osoitteessa www.evli.com/tecnotree ja www.tecnotree.com. Tarjousasiakirjan ja tarjousasiakirjan täydennyksen englanninkielinen käännös on saatavilla 30.4.2018 alkaen internetissä osoitteessa www.evli.com/tecnotree ja www.tecnotree.com.

LISÄTIETOJA:
Harri Koponen, Tecnotreen hallituksen puheenjohtaja,
puh+358 40 1922 464 Padma Ravichander, Tecnotreen toimitusjohtaja,
puh +97 15 641 414 20 Mike Shinya, Vikingin toimitusjohtaja,
puh +44 7768 337351 www.tecnotree.com

TECNOTREE LYHYESTI

Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita, palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuuden hallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash). Siihen kuuluvat yhtenäiset ratkaisut kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreen osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä (TEM1V). Lisätietoja: www.tecnotree.com.

Viking

Viking on yhtiö, joka on perustettu Yhdysvaltojen Delawaren osavaltion lakien mukaan. Viking ja sen lähipiiriyhteisöt ostavat, vahvistavat ja kasvattavat ohjelmistoyhtiöitä kaikkialta maailmasta.

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. TÄMÄ TIEDOTE EI ERITYISESTI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA, TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN LEVITTÄÄ, LÄHETTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEN TAI ULKOMAISEN KAUPAN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUUN MUASSA FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN TAI SÄHKÖISEN SIIRRON INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ TAI MUUTOIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN TÄLLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.

Liite 1: Tarjousasiakirjan täydennysasiakirja

Liite 2: Tecnotreen 25.4.2018 julkaisema pörssitiedote

Liite 3: Tilinpäätös 2017