Sisäpiiritieto: Pakollisesti vaihdettavan debentuurin liikkelle laskeminen