Tecnotree Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

TECNOTREE OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS (Viking Acquisitions Corp, 26.4.2018)

Tecnotree Oyj on vastaanottanut 26.4.2018 Arvopaperimarkkinalain 9:6:n ja 9:7:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Viking Acquisitions Corporationin omistus- ja ääniosuus on ylittänyt liputusrajan.

Ilmoitusvelvollinen: Joseph Liemandt

Osakkeenomistaja: Viking Acquisitions Corp.

Ajankohta, jolloin omistus muuttui: 25.4.2018

Osuus liputusrajan saavuttamisen jälkeen: 28 855 778 osaketta eli 23,53 % osakkeista ja äänistä

Viking Acquisitions Corp. on tiedottanut 8.3.2018 tekevänsä vapaaehtoisen Tecnotreen hallituksen suositteleman julkisen ostotarjouksen Tecnotree Oyj:n kaikista osakkeista. Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 19.3.2018 ja päättyi 17.4.2018. Tarjousaikaa jatkettiin 30.4.2018 asti.

Tecnotree Oyj:llä on yhteensä 122 628 428 osaketta ja kullakin osakkeella on yksi ääni

.

TECNOTREE OYJ

LISÄTIETOJA:
Kirsti Parvi, talousjohtaja,
puh. 050-517 4569
www.tecnotree.com