VIKING ACQUISITIONS CORP:N KAIKISTA TECNOTREE OYJ:N OSAKKEISTA TEKEMÄN OSTOTARJOUKSEN JATKETUN TARJOUSAJAN LOPULLINEN TULOS

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

VIKING ACQUISITIONS CORP:N KAIKISTA TECNOTREE OYJ:N OSAKKEISTA TEKEMÄN OSTOTARJOUKSEN JATKETUN TARJOUSAJAN LOPULLINEN TULOS

Viking Acquisitions Corp:n (”Viking” tai ”Tarjouksentekijä”) kaikista Tecnotree Oyj:n (”Tecnotree”) liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista tekemän suositellun julkisen käteisostotarjouksen (”Ostotarjous”) jatkettu tarjousaika päättyi 30.4.2018 (”Jatkettu Tarjousaika”).

Jatketun Tarjousajan lopullisen tuloksen mukaan tarjousaikana ja Jatketun Tarjousajan aikana tarjottiin yhteensä 78.613.283 osaketta, jotka edustavat noin 64,1 % kaikista Tecnotreen osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä täysi laimennusvaikutus huomioiden, kuten määritelty Ostotarjouksen ehdoissa. Tarjouksentekijä on hankkinut Ostotarjouksen ulkopuolella 29.321.685 Tecnotreen osaketta, jotka vastaavat noin 23,9 % Tecnotreen kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, ja yhdessä tarjousaikana sekä Jatketun Tarjousajan aikana tarjottujen Tecnotreen osakkeiden kanssa yhteensä noin 88,0 % kaikista Tecnotreen osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten osakkeiden osalta, jotka edustavat yhdessä Tarjouksentekijän muutoin hankkimien Tecnotreen osakkeiden kanssa yli 90 % Tecnotreen liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen. Koska Ostotarjouksen toteuttamisen edellytyksenä ollut yli 90 %:n osuus ei ole täyttynyt, Tarjouksentekijä on päättänyt, ettei se toteuta Ostotarjousta.

Tarjouksentekijän toimitusjohtaja Mike Shinya kommentoi seuraavasti Tarjouksentekijän päätöstä olla toteuttamatta Ostotarjousta:

”On tietenkin pettymys, että emme päässeet Ostotarjouksella tavoittelemaamme yli 90 prosentin omistusosuuteen. Olemme kuitenkin vakuuttuneita, että tavoitteen saavuttamiseksi tehtiin kaikki mahdollinen. Alkuperäisen tarjousajan päättymisen jälkeen jatkoimme Ostotarjouksen tarjousaikaa kahdella viikolla. Lisäksi ostimme määrätietoisesti Tecnotreen osakkeita markkinoilta. Tämän seurauksena olemme nyt Tecnotreen suurin osakkeenomistaja lähes 24 prosentin omistusosuudella. On myönteistä, että jatkamme keskustelua ja yhteistyötä Tecnotreen kanssa ja että Tecnotreen hallitus ehdottaa 30.5.2018 pidettävälle yhtiökokoukselle, että minut ja Vikingin hallituksen jäsen Andrew Price valitaan Tecnotreen hallituksen jäseniksi. Uskon, että tämän yhteistyön jatkuminen on kaikkien Tecnotreen sidosryhmien etu.”

Kun Ostotarjousta ei toteuteta, Ostotarjouksessa hyväksyttyjä osakkeita koskeva luovutusrajoitus poistetaan ostotarjouksen hyväksyneiden arvo-osuustileiltä mahdollisimman pian ja viimeistään 9.5.2018.

LISÄTIETOJA

Mike Shinya, Vikingin toimitusjohtaja, puhelin +44 7768 337351

Tecnotree

Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita, palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuuden hallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash). Siihen kuuluvat yhtenäiset ratkaisut kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin.

Tecnotreen osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä (TEM1V). Lisätietoja: www.tecnotree.com.

Viking

Viking on yhtiö, joka on perustettu Yhdysvaltojen Delawaren osavaltion lakien mukaan. Viking ja sen lähipiiriyhteisöt ostavat, vahvistavat ja kasvattavat ohjelmistoyhtiöitä kaikkialta maailmasta.

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. TÄMÄ TIEDOTE EI ERITYISESTI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA, TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN LEVITTÄÄ, LÄHETTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEN TAI ULKOMAISEN KAUPAN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUUN MUASSA FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN TAI SÄHKÖISEN SIIRRON INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ TAI MUUTOIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN TÄLLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.