Tecnotreen vuosikertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018 julkaistu

Tecnotreen verkkovuosikertomus vuodelta 2018 on julkaistu yhtiön internet-sivuilla osoitteessa http://vuosikertomus2018.tecnotree.com/.

Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja hallituksen toimintakertomuksen.

Hallituksen toimintakertomuksesta erillinen selvitys vuoden 2018 hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on

julkaistu yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com/Sijoittajat.

Selvitys löytyy myös yhtiön vuosikertomuksesta 2018.

Vuosikertomuksen tai sen osia voi tulostaa verkkovuosikertomussivuilta PDF-muodossa.

Tecnotree Oyj

LIITTEET:

Vuosikertomus 2018

Selvityshallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018