Tecnotreen taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2018

Tecnotree julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2017 perjantaina 23.3.2018.

Tecnotree julkaisee vuoden 2018 taloudelliset katsaukset seuraavasti:

- Osavuosikatsaus 1-3/2018: torstai 26.4.2018

- Puolivuosikatsaus 1-6/2018: perjantai 10.8.2018

- Osavuosikatsaus 1-9/2018: perjantai 26.10.2018

Tecnotree julkaisee 1-3/2018 ja 1-9/2018 taloudelliset katsaukset suppeassa muodossa, ja ne sisältävät välitilinpäätöksen luvut lyhyesti kommentoituina sekä yhteenvedon kauden tapahtumista.

Yhtiö noudattaa taloudellisessa tiedottamisessaan 30 päivän pituista hiljaista jaksoa ennen tulosjulkistamista. Kyseisenä aikana yhtiö ei keskustele

pääomamarkkinoiden tai tiedotusvälineiden edustajien kanssa taloudellisesta asemastaan eikä liiketoimintansa kehityksestä.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Tiedotteet ovat saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com

Yhtiökokous

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 27.4.2018 Espoossa.

TECNOTREE OYJ

LISÄTIETOJA:
Kirsti Parvi, talousjohtaja,
puh. 050-517 4569
www.tecnotree.com