Tecnotreen hallitus on hyväksynyt Fitzroy Investments Limitedin tekemän 5 miljoonan euron sijoitusta koskevan tarjouksen

Tecnotreen hallitus on hyväksynyt Fitzroy Investments Limitedin tekemän 5 miljoonan euron sijoitusta koskevan tarjouksen

Tecnotree Oyj ("Tecnotree") on vastaanottanut Fitzroy Investments Limited -nimiseltä yhtiöltä ("Fitzroy") tarjouksen, joka koskee 5 miljoonan euron suuruista pääomasijoitusta ("Sijoitus") Tecnotreehen. Sijoituksen toteutuminen on ehdollinen tarjouksessa yksilöityjen ehtojen toteutumiselle. Tecnotreen hallitus on hyväksynyt tarjouksen ja päättänyt jatkaa neuvotteluja Sijoituksen lopullisista ehdoista.

Sijoituksen yhteydessä annettavien uusien osakkeiden ja/tai optioiden antamisesta on tarkoitus päättää Tecnotreen hallituksessa jo olemassa olevan yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen nojalla.

Sijoituksen toteutuminen edellyttää tiettyjen tarjouksessa yksilöityjen ehtojen täyttymistä, kuten (i) Sijoitusta koskevan lopullisen sijoitussopimuksen tekemistä Fitzroyn ja Tecnotreen välillä sekä (ii) sitä, että Fitzroy'n nimeämät henkilöt muodostavat enemmistön Tecnotreen hallituksen jäsenistä. Osapuolten tarkoituksena on tehdä lopullinen sijoitussopimus ja täyttää myös muut Sijoituksen ensimmäisen vaiheen ehdot ennen 24.9.2018 pidettävää ylimääräistä yhtiökokousta lukuun ottamatta ehtoa, jonka mukaan Fitzroy'n nimeämien henkilöiden on muodostettava enemmistö Tecnotreen hallituksen jäsenistä. Edellä mainittu hallituksen enemmistöä koskeva ehto edellyttää Tecnotreen 24.9.2018 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää.

Hallitus julkaisee tarkempia tietoja Sijoituksen ehdoista sen jälkeen kun, ja edellyttäen että, Sijoituksen lopullisista ehdoista on päästy sopimukseen Tecnotreen ja Fitzroyn välillä. Osapuolten tarkoituksena on, että tämä tapahtuisi ennen 24.9.2018 pidettävää ylimääräistä yhtiökokousta.