TECNOTREE RAPORTOI JÄLLEEN VAHVAN VUOSINELJÄNNEKSEN

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia eriä

2 Oikaistu kauden tulos = tilikauden tulos ennen kertaluonteisia eriä

Toimitusjohtaja Padma Ravichander: Vahva kolmannen vuosineljänneksen suoriutuminen

Olen iloinen voidessani kertoa, että yhtiö suoriutui suunnitelman mukaisesti tälläkin vuosineljänneksellä. Muutaman viime vuosineljänneksen pitäisi poistaa epäilykset yhtiön pitkän aikavälin näkymistä. Katsastuskauden tulos vahvistaa sitä tosiasiaa, että yritys on keskittynyt oikeisiin prioriteetteihin näyttämällä kasvua sekä tuloksen että liikevaihdon osalta.

Vaikka liikevaihdon kasvattaminen on ollut prioriteettimme, olemme myös yhtä lailla keskittyneet tarjoamaan korkealaatuista palvelua asiakkaillemme sekä kustannuksiemme optimointiin globaalisti ja siten varmistamaan kannattavan kasvun.

Vuoden 2019 alussa Tecnotree investoi portfolionsa uudistamiseen rakentaen huipputeknisiä mikropalveluita ja avoimen API-pohjaisen digitaalisen tuotepaketin – Tecnotree Digital BSS Suite 5 auttamaan operaattoreita heidän digitaalimuutoksensa matkalla. Muutamien näiden uuden tuotteiden toimittaminen avainasiakkaillemme on jo alkanut ja uskomme, että niiden avulla operaattorit voivat parantaa asiakaskokemusta, vähentää TCO:ta, lisätä ketteryyttä ja nopeutta sekä kasvattamaan liikevaihtoa.

Liikevaihto

Liikevaihto jatkaa kasvuaan, kolmannen vuosineljänneksen 12,4 miljoonan euron liikevaihto on sama kuin vastaavana vuosineljänneksenä viime vuonna ja 13 % korkeampi kuin edellisen vuosineljänneksen 11,0 miljoonaa euroa. Katsastuskauden 32,9 miljoonan euron liikevaihto on 10 % korkeampi kuin vertailukaudella. Lähi-idän ja Afrikan alueen kasvu, jonka liikevaihto kasvoi 37 % toisella vuosineljänneksellä edelliseen verrattuna, jatkui kolmannella vuosineljänneksellä taas 17 % edelliseen verrattuna, muodostaen kaksi erittäin vahvaa vertailukelpoista vuosineljännestä. Kolmannella vuosineljänneksellä Aasian ja Tyynenmeren alue sekä Euroopan alue esittivät vahvaa elpymistä raportoimalla 72 % sekä 244 % liikevaihdon kasvua edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Kustannukset

Kolmannella vuosineljänneksellä jatkoimme keskittymistämme kustannusten optimointiin, joka on mielestämme jatkuva harjoitus ja vaatii tarkkaavaisuutta sekä jatkuvaa uudelleenarviointia. Olemme myös tietoisia siitä, että vaikka kustannusten hallinta on tärkeää, mutta sen ei tule estää kasvua ja tuotekehitystä.

Kolmannella vuosineljänneksellä liiketoiminnan kulut olivat 1,6 miljoonaa euroa alhaisemmat kuin viime vuoden vastaavalla neljänneksellä ja katsastuskauden 2,9 miljoonaa euroa alhaisemmat kuin vertailukaudella. Kustannustehokkuuden parantamiseksi toteutetut toimet kantavat edelleen hedelmää. Jatkamme edelleen kustannusten tarkkaa seurantaa ja varmistamme resurssien optimaalisen käytön.

Tulos

Erinomainen tulos kannattavuudella mitattuna korostaa saavutettua käännöstä, ei vain verrattuna vaikeaan viime vuoteen, vaan myös edellisiin vuosiin. Nyt raportoitu katsastuskauden 10,3 miljoonan euron liiketulos on yhtiön historian paras saavutus ja se on 9,0 miljoonaa euroa tai 683 % parempi kuin vertailukaudella. Kolmannen vuosineljänneksen 4,3 miljoonan euron liiketulos on 59 % parempi kuin viime vuoden vastaavana vuosineljänneksellä. Tämä heijastuu myös kassavirtaan, joka on kolmannella vuosineljänneksellä 2,1 miljoonaa euroa positiivinen, mikä tukee hyvin yhtiön parantunutta kassatilannetta kokonaisuudessaan.

Olen nyt iloinen voidessani kertoa, että muutaman viimeisen vuosineljänneksen osoittama kehitys on palauttanut tuloksen takaisin positiiviseksi katsastuskauden osakekohtaisen tuloksen ollessa 0,02 euroa ja katsastuskauden lopun oma pääoma osaketta kohden 0,01 euroa, verrattuna negatiiviseen osakekohtaiseen tulokseen samalla ajanjaksolla viime vuonna.

Muut liiketoimintapäivitykset

Tecnotree jatkaa asemansa vahvistamista kasvattaakseen liiketoimintaansa globaaleilla markkinoilla, lisäämällä brändin läsnäoloa ja hyödyntämällä 5G- toteutusten alkamista ja asiakkaidensa digitaalimuutosvaatimuksia. Toivomme muodostavamme uusia kumppanuuksia muiden esineiden internetin (IOT) toimittajien kanssa, lisätäksemme kilpailuetuamme, tavoittaaksemme uusia makkinoita, vahvistaaksemme asiakaskuntaamme globaalisti, jotta asiakkaamme hyötyisivät kaikista uudenaikaisista Tecnotree Digital BSS Suite 5 –tuotteista ja laadukkaista digitaalisen käyttöönoton, toiminnan ja managed services valmiuksistamme.

TECNOTREE OYJ

Hallitus