Tecnotree Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätös sekä hallituksen järjestäytyminen

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätös

Tecnotree Oyj:n 5.9.2019 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valitsi Anders Fornanderin hallituksen uudeksi jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätöksen jälkeen hallituksen jäseniä ovat Jyoti Desai, Anders Fornander, Kaj Hagros, Neil Macleod ja Conrad Neil Phoenix.

Hallituksen järjestäytyminen

Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa todettiin, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Neil Macleod ja varapuheenjohtajana Jyoti Desai.

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan, nimitysvaliokunnan ja strategiavaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Jyoti Desai (puheenjohtaja), Neil Macleod ja Conrad Neil Phoenix. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Neil Macleod (puheenjohtaja), Jyoti Desai ja Conrad Neil Phoenix. Nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Neil Macleod (puheenjohtaja), Jyoti Desai ja Conrad Neil Phoenix. Strategiavaliokunnan jäseniksi valittiin Jyoti Desai (puheenjohtaja), Kaj Hagros ja Anders Fornander.

TECNOTREE OYJ

Hallitus