Tecnotree Oyj:n osakepohjainen henkilöstön kannustinjärjestelmä - suunnattu osakeanti

Tecnotree Oyj:n hallitus on 27.2.2020 päättänyt, 15.5.2019 pidetyn yhtiökokouksen antamalla valtuutuksella, suunnatusta maksuttomasta osakeannista avainhenkilöstölle suunnatun kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Osakeannissa on 11.3.2020 luovutettu 1 740 832 yhtiön hallussa olevaa Tecnotree Oyj:n osaketta kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. Ohjelman perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 31.10.2019 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Osakkeiden siirron jälkeen Tecnotree Oyj:llä on hallussaan 12 759 168 kappaletta yhtiön omia osakkeita.