TECNOTREE OYJ:N LYHYT KATSAUS 1.1.–31.3.2018(TILINTARKASTAMATON)

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin.

HAASTAVA VUOSINELJÄNNES – PAINOPISTE UUDEN RAHOITUKSEN LÖYTÄMISESSÄ

1) Oikaistu liiketulos = Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä

2) Oikaistu kauden tulos = Tilikauden tulos ennen kertaluonteisia eriä

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat katsauskaudelta 1-3/2018 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta katsauskaudelta 1-3/2017, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Padma Ravichander:

”Yhtiön taloudellinen tulos tammi-maaliskuussa 2018 jäi alle odotusten samalla kun nettokassavirta parani.

Saavutimme koko yhtiössä 7,6 miljoonan euron liikevaihdon, joka on 52% pienempi kuin edellisellä vuosineljänneksellä ja lähes 38% pienempi kuin vastaavalla neljänneksellä vuonna 2017. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto on yleensä pienempi kuin muilla neljänneksillä johtuen asiakkaiden sisäisistä budjetointiprosesseista.

Projektien liikevaihto oli erittäin pieni verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon johtuen ostotarjousprosessista, jonka vuoksi asiakkaat viivästyttivät tilausten tekemistä.

Ylläpitopalvelusopimusliikevaihto oli 6,5 miljoonaa euroa (7,9 miljoonaa euroa). Liikevaihdon aleneminen johtui pääosin kurssieroista, hinnanalennuksesta, vähäisemmästä huollon arvosta Etelä-Amerikassa ja IFRS 15:n soveltamisesta.

Raportointikauden lopulla tilauskanta oli 27,3 miljoonaa euroa, joka on samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (28,3 miljoonaa euroa). Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana uusia tilauksia tuli vähän ja niiden arvo oli 8,6 miljoonan euroa eli noin puolet vertailukauden tilauskannasta. Suurin syy tähän oli julkinen ostotarjous, koska asiakkaat halusivat odottaa prosessin lopputuloksen ratkeamista.

Liikevaihdon laskusta huolimatta onnistuimme pitämään kustannukset kurissa.

Palkkakustannukset laskivat 25 % ja operatiiviset kustannukset 18 %. Sekä kertaluonteisten että muiden rahoituskulujen supistuminen johti siihen, että vuosineljänneksen tulos oli -2,8 miljoonaa euroa kun se vertailukaudella oli -2,2 miljoonaa euroa.

Tulevaisuudennäkymät

Julkisen ostotarjouksen peruunnuttua jatkamme pääomarakenteen vahvistamista turvataksemme toiminnan jatkuvuuden. Rahoitusratkaisun löytäminen helpottaisi uusien tilausten saamista ja myynnin palauttamista normaalille tasolle, koska tilauskannassa on monia mahdollisuuksia digitaalisen kaupankäynnin ratkaisuillemme ja muun muassa BSS Stackille uusilla markkinoilla.

Liiketoimintaympäristömme on edelleen haastava. Toimimme maissa, joilla on valuuttaongelmia ja lisäksi olemme riippuvaisia muutamasta isosta asiakkaasta. Ostotarjouksen tekijän julkisen ostotarjouksen toteutumiseen ja aikatauluun liittyvä epävarmuus aiheutti viivästyksiä tilausten saamisessa. Ylläpitopalvelusopimusliiketoiminnan liikevaihto on edelleen vakaa ja palveluista on merkittäviä vahvistettuja tilauksia.

Yhtiön taloudellisen tilanteen tasapainottamiseksi jatkamme kulujen optimointia ja supistamista.

Yhtiön tärkein tehtävä tällä hetkellä on jatkaa ponnisteluja kestävän rahoitusratkaisun löytämiseksi niin, että pystymme varmistamaan yhtiön vakaan toiminnan ja kehittymisen.”

VUODEN 2018 NÄKYMÄT

Yhtiön likviditeettitilanne on erittäin tiukka ja taloudellinen tilanne sekä maksuvalmius ovat kriittisiä. Yhtiö hakee edelleen pitkäaikaista rahoitusratkaisua, joka voidaan toteuttaa mahdollisesti yhtiöjärjestelyn tai toiminnan uudelleenjärjestelyn avulla. Yhtiön toiminnan jatkamisen edellytyksenä on onnistuminen lisärahoituksen saamisessa. Neuvottelut ovat kesken ja niitä jatketaan.

Tecnotree ei anna arviota koko vuoden 2018 taloudellisesta kehityksestä johtuen asiakkaiden investointeihin vaikuttavista useista epävarmuustekijöistä.

TECNOTREE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:
Padma Ravichander, toimitusjohtaja,
puh.+97 156 414 1420
Kirsti Parvi, talousjohtaja,
puh.050 517 4569
www.tecnotree.com