TECNOTREE OYJ:N 72.444.960 UUDEN OSAKKEEN LISTALLEOTTOON LIITTYVÄ ESITE HYVÄKSYTTY

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Tecnotree Oyj:n ("Tecnotree") yhteensä 72.444.960 uuden osakkeen listalleottoon liittyvän arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukaisen esitteen ("Esite").

Tecnotree tiedotti pörssitiedotteella 24.9.2018, että Fitzroy Investments Limited ("Fitzroy") merkitsi sille tarjotut 72.444.960 sellaista vapaasti siirrettävissä olevaa optiota ("Optiot"), jotka oikeuttavat, mutta eivät velvoita, haltijansa merkitsemään 72.444.960 Tecnotreen uutta osaketta osakekohtaisen merkintähinnan ollessa noin 0,04 euroa 24.9.2019 mennessä.

Fitzory siirsi myöhemmin 51.000.000 Optiota Luminos Sun Holding Limitedille ("Luminos"). Tecnotree tiedotti pörssitiedotteella 25.2.2019, että Luminos on käyttänyt kaikki 51.000.000 Optiotaan.

Tecnotree tiedotti 3.4.2019 julkaistulla pörssitiedotteella, että Fitzroy on käyttänyt kaikki hallussaan olevat 21.444.960 Optiota.

Esite koskee edellä mainittujen yhteensä 72.444.960 Optioiden perusteella merkityn uuden osakkeen listausta.

Suomenkielinen Esite on saatavilla 25.4.2019 alkaen Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Finnoonniitynkuja 7, Espoo arkipäivisin normaalina toimistoaikana sekä sähköisesti Yhtiön verkkosivustolta internetosoitteesta tecnotree.com/sijoittajat.

TECNOTREE OYJ