Tecnotree Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Tecnotree Oyj on vastaanottanut 25.4.2019 Arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Fitzroy Investments Ltd:n omistus- ja ääniosuus on ylittänyt liputusrajan.

Liputusvelvollinen: Fitzroy Investments Ltd (Company Number 11477715)

Ajankohta, jolloin omistus muuttui: 10.4.2019

Osuus liputusrajan saavuttamisen jälkeen: 74.000.000 osaketta eli 29,88 % osakkeista ja äänistä

Tecnotree Oyj:llä on yhteensä 247 628 428 osaketta ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

TECNOTREE OYJTECNOTREE CORPORATION