Tecnotree Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

TECNOTREE OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS (Oy Hammarén & Co Ab 8.3.2019)

Tecnotree Oyj on vastaanottanut 8.3.2019 Arvopaperimarkkinalain 9:6:n ja 9:7:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Oy Hammarén & Co Ab:n omistus- ja ääniosuus on ylittänyt liputusrajan.

Liputusvelvollinen: Oy Hammarén & Co Ab

Ajankohta, jolloin omistus muuttui: 8.3.2019

Osuus liputusrajan saavuttamisen jälkeen: 8 803 480 osaketta eli 3,89 % osakkeista ja äänistä

Tecnotree Oyj:llä on yhteensä 226 183 468 osaketta ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

TECNOTREE OYJ