Tecnotree Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

TECNOTREE OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS (Luminos Sun Holding Ltd, 12.3.2019)

Tecnotree Oyj on vastaanottanut 12.3.2019 Arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Luminos Sun Holding Ltd:n omistus- ja ääniosuus on ylittänyt liputusrajan.

Liputusvelvollinen: Luminos Sun Holding Ltd (Company Number 2002418)

Ajankohta, jolloin omistus muuttui: 8.3.2019

Osuus liputusrajan saavuttamisen jälkeen: 51 000 000 osaketta eli 22,54 % osakkeista ja äänistä

Tecnotree Oyj:llä on yhteensä 226 183 468 osaketta ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

TECNOTREE OYJ