Tecnotree Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

TECNOTREE OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS (Viking Acquisitions Corp, 9.3.2018)

Tecnotree Oyj on vastaanottanut 9.3.2018 Arvopaperimarkkinalain 9:6:n ja 9:7:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Viking Acquisitions Corporationin omistus- ja ääniosuus on ylittänyt liputusrajan.

Ilmoitusvelvollinen: Joseph Liemandt

Osakkeenomistaja: Viking Acquisitions Corp.

Ajankohta, jolloin omistus muuttui: 8.3.2018

Osuus liputusrajan saavuttamisen jälkeen: 12 442 311 osaketta eli 10,15 % osakkeista ja äänistä

Viking Acquisitions Corp. on tiedottanut 8.3.2018, että se tulee tekemään vapaaehtoisen Tecnotreen hallituksen suositteleman julkaisen ostotarjouksen Tecnotree Oyj:n kaikista osakkeista.

Tecnotree Oyj:llä on yhteensä 122 628 428 osaketta ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

TECNOTREE OYJ

LISÄTIETOJA:
Kirsti Parvi, talousjohtaja,
puh. 050-517 4569
www.tecnotree.com