Luminos Sun Holding Limited merkinnyt 51.000.000 uutta osaketta optioilla

Tecnotree Oyj ("Tecnotree") ilmoitti 25.1.2019 julkaistulla pörssitiedotteella, että Luminos Sun Holding Limited ("Luminos") oli hankkinut Fitzroy Investments Limitediltä ("Fitzroy") 50.000.000 optiota ("Optiot"), jotka oikeuttavat, mutta eivät velvoita, haltijansa merkitsemään 50.000.000 Tecnotreen uutta osaketta noin 0,04 euron osakekohtaisella merkintähinnalla 24.9.2019 mennessä.

Luminos on hankkinut Fitzroylta 1.000.000 optioita lisää ja merkinnyt kaikilla 51.000.000 optiollaan osakkeita niiden ehtojen mukaisesti 2.048.590 euron yhteenlaskettuun merkintähintaan. Osakemerkinnän seurauksena Tecnotreen osakkeiden kokonaislukumäärä kasvaa 51.000.000 uudella osakkeella ("Uudet Osakkeet") 226.183.468 osakkeeseen.

Uudet Osakkeet ovat samanlajisia Tecnotreen olemassa olevien osakkeiden kanssa. Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet niiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien, mikä tapahtuu arviolta 8.3.2019 mennessä.

Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina ja rekisteröidään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään sen jälkeen, kun Uudet Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Uudet Osakkeet rekisteröidään merkitsijän arvo-osuustilille arviolta 8.3.2019 mennessä, aluksi Uusia Osakkeita edustavina väliaikaisina osakkeina. Väliaikaisia osakkeita ei tulla hakemaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Tecnotreen nykyiseen osakesarjaan (ISIN-koodi FI0009010227, kaupankäyntitunnus TEM1V) ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ Helsinki Oy:n pörssilistalla Tecnotreen muiden nykyisen osakesarjan osakkeiden kanssa sen jälkeen, kun Tecnotree on julkaissut esitteen, mikä tapahtuu arviolta 15.3.2019 mennessä.