Loistava Puolivuotistulos Uudessa Normaalissa

AVAINLUVUT 4-6/ 2020 4-6/ 2019 1-6/ 2020 1-6/ 2019 1-12/ 2019
Liikevaihto, Me 14,1 11,0 24,0 20,5 47,0
Oikaistu liiketulos Me 1 5,8 3,6 8,1 4,6 13,0
Liiketulos, Me 6,3 3,6 7,4 6,0 14,4
Tulos ennen veroja, Me 5,4 2,4 6,4 4,8 11,8
Oikaistu kauden tulos, Me 2 3,8 1,4 5,5 1,3 6,3
Kauden tulos, Me 4,2 1,4 4,8 2,8 7,7
Osakekohtainen tulos, euroa 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03
Tilauskanta, Me 39,4 33,2 25,5
Rahavirta investointien jälkeen, Me 2,3 -0,8 3,5 -0,7 0,1
Rahavarojen muutos, Me 1,4 -0,6 2,4 -0,8 -0,8
Rahavarat, Me 5,8 3,3 3,4
Omavaraisuusaste % 25,5 -3,0 9,9
Nettovelkaantumisaste % - 292,2
Henkilöstö kauden lopussa 622 515 600
1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia eriä
2 Oikaistu kauden tulos = tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä

Toimitusjohtaja Padma Ravichander: Loistava suoriutuminen uudessa normaalissa!

Loistava suoriutuminen vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla osoitti vahvaa kykyä ja päättäväisyyttä auttaa asiakkaitamme COVID-19 mukana tuoman haasteellisen ajanjakson aikana. Olen erityisen ylpeä siitä, että Tecnotreen eri alueilla ja toiminnoissa olevat tiimit jatkoivat vahvaa yhteistyötä ja innokkuutta, vaikkakin pakotettuina omaksumaan uusia työskentelymalleja lyhyessä ajassa ympärillä olevan maailman muuttuessa nopeasti. Jatkuva asiakasluottamuksen kasvu, kilpailukykyinen Tecnotree Digital BSS suite 5.0 tuotetarjonta sekä tehokkuus toimituksissa johti merkittäviin parannuksiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Liikevaihto

Liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 14,1 miljoonaa euroa ollen 28% korkeampi kuin vastaavana jaksona viime vuonna. Liikevaihto katsastuskaudella oli 24,0 miljoonaan ollen 17% korkeampi kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdon kasvu tuli pääosin Lähi-itä ja Afrikka alueelta, mutta myös Aasia ja Tyynenmeren alue todistu voimakasta liikevaihdon kasvua.

Kannattavuus

Toisen vuosineljänneksen kannattavuus oli ennätyskorkea liikevoittoprosentin ollessa 45 % ja operatiivisen tuloksen 6,0 miljoonaan euroa. Oikaistu liiketulos katsastuskaudella oli 8,1 miljoonaan euroa ja liikevoittoprosentti 34 % edellisvuoden 4,6 miljoonan liiketulokseen 23 % liikevoittoprosenttiin verrattuna. Katsastuskauden tulos oli 4,8 miljoonaa euroa. Osakohtainen tulos oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2 senttiä edellisvuoden 1 senttiin verrattuna ja osakekohtainen oma pääoma 4 senttiä edellisvuoden 0 senttiin verrattuna.

Tilauskertymä

Uusien tilausten arvo katsastuskaudella oli 16 % ja 5,3 miljoonaa euroa suurempi edellisvuoteen verrattuna. Katsastuskauden lopulla Tecnotree voitti 11 miljoonan dollarin arvoisen digitaalisen muutosprojektin uudelta Lähi-Idän ja Afrikan alueella toimivalta suurelta asiakkaalta. Tilauskertymä katsastuskauden päättyessä oli 39,4 miljoonaa euroa, joka oli 30 % suurempi kuin edellisvuonna.

Taloudellinen tilanne

Yrityksen taloudellinen tilanne on vankalla pohjalla. Saamisten tehokas perintä, toimenpiteet operatiivisen toiminnan kustannuksien pienentämiseksi sekä tehokas verosuunnittelu johtivat katsastuskaudella 3,5 miljoonaan euron positiiviseen rahavirtaan investointien jälkeen. Rahavarat katsastuskauden lopussa oli 5,8 miljoonaa euroa.

Tecnotree osake todisti katsastuskauden aikana kasvavaa markkinakiinnostusta, mikä oli nähtävissä kasvuna sekä osakevaihdon että osakekannan markkina-arvon osalta. Katsastuskauden lopussa osakekannan markkina-arvo oli 64,8 miljoonaa euroa, joka oli 22,7 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuoden 2019 lopussa.

Muut yrityspäivitykset

Tecnotree jatkaa vahvaa liiketoimintansa kasvattamista globaaleilla markkinoilla laajentamalla brändimme läsnäoloa ja hyödyntämällä 5G-sovellusten käyttöönottoa ja asiakkaidemme digitaalisia muutosvaatimuksia. Haluamme luoda uusia kumppanuuksia muiden esineiden internetin (IOT) palveluntarjoajien kanssa, kasvattaa kilpailuetuamme, tavoittaa uusia markkinoita ja vahvistaa asiakaskuntaamme maailmanlaajuisesti, jotta asiakkaamme voivat hyötyä kaikista Tecnotree Digital BSS Suite 5 -tuotteista sekä digitaalisten tuotteiden käyttöönotto-, toiminta- ja hallinnointivalmiuksistamme.


Tecnotree Oyj

Hallitus