Korjaus: Kolmannen vuosineljänneksen tulos parani selvästi edellisvuodesta – Tammi-syyskuun liiketulos heikkeni liikevaihdon laskusta johtuen

Taulukko lisätty:

TECNOTREE OYJ:N LYHYT KATSAUS1.1.–30.9.2018 (tilintarkastamaton)

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin.

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ilman kertaluonteisia eriä.

2 Oikaistu kauden tulos = tilikauden tulos ennen kertaluonteisia eriä

Viitaten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaisemiin vaihtoehtoisten taloudellisten tunnuslukujen raportointia koskevien uusiin ohjeisiin, Tecnotree käyttää vaihtoehtoisina tunnuslukuina ”oikaistua liiketulosta” sekä ”oikaistua kauden tulosta”. Nämä tunnusluvut ovat kuvattu ylläolevan taulukon alaviitteissä ja Tuloskehitys-osion taulukossa ”Tuloslaskelman avainluvut”.

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat katsauskaudelta 1-9/2018 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta katsauskaudelta 1-9/2017, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Padma Ravichander: rohkaisevaa elpymistä kaikilla osa-alueilla

Vuoden 2018 kolmas neljännes merkitsi Tecnotreelle rohkaisevia tuloksia ja osoitti, että yhtiö on jälleen oikeilla raiteilla. Vuoden ensimmäinen neljännes oli yksi yhtiön heikoimmista johtuen ulkoisista tekijöistä, ja sitä seurasi haasteellinen toinen neljännes, kun taas kolmas neljännes merkitsi vahvaa toipumista kaikilla osa-alueilla.

Liikevaihto laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä johtuen lähinnä ulkoisista tekijöistä, parani toisella vuosineljänneksellä ja pääsi vauhtiin kolmannella neljänneksellä. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 12,4 miljoonaa euroa eli yli 25 % parempi kuin edeltävällä neljänneksellä. Uskomme yhtiössä vahvasti siihen, että tärkein tavoitteemme nyt on parantaa kannattavuutta ja ottaa hitaasti mutta varmasti pitkiä askelia siihen suuntaan.

Vaikka liikevaihdon kasvu on tervetullut, yhtiö keskittyy jatkossakin voimakkaasti kustannusten alentamiseen. Liiketoiminnan kulut katsauskaudella olivat 28,5 miljoonaa euroa eli 6,9 miljoonaa euroa pienemmät kuin vertailukaudella (35,4). Lisäksi yhtiö etsii jatkuvasti mahdollisuuksia kustannusten optimoimiseksi ja on asettanut tavoitteeksi saavuttaa 7 miljoonan euron lisäsäästöt operatiivisissa kuluissa vuonna 2019, ja siihen tähtäävät toimenpiteet on jo käynnistetty.

Liikevaihdon osalta Latinalaisen Amerikan markkina-alue kasvoi kohtuullisesti samalla kun Aasiassa ja Tyynenmeren alueella sekä Lähi-Idässä on vielä paljon kasvupotentiaalia. Afrikan heikosta taloudellisesta tilanteesta huolimatta Tecnotreen asiakkaat ovat jatkaneet investointia tuotteisiimme. Saimme useita uusia tilauksia vuoden kolmannella neljänneksellä, ja suurimpia niistä olivat Nepal Telecomin tilaus roaming-laskutusjärjestelmästä sekä uuden eurooppalaisen asiakkaan tilauksen VAS-järjestelmästämme. Saimme myös useita tukipalvelusopimusten uusimisia muun muassa Iraniin ja Zimbabween.

Merkittävimpiä toimituksia olivat Mauritius Telecomille Tecnotreen My Life Dashboard –tuotteeseen perustuva Selfcare-sovellus, joka on uraauurtava itsepalveluperiaatteella toimiva alusta käyttäjille ja osoittaa jälleen yhtiömme teknisen kyvykkyyden. Julkaisimme myös “ManaMobile”-tuotteen, joka on innovatiivinen mobiilipohjainen toiminnanohjausjärjestelmä. Uskomme sen olevan moderni työkalu, jolla asiakkaamme voivat supistaa alhaallaoloaikaa ja toiminnan kuluja. Panostamme edelleen Digital BSS -tuotteeseemme, jonka uskomme tuottavan erittäin suurta lisäarvoa asiakkaillemme valmistaen heitä 5G-siirtymään ja digitalisointiin.

Johdon osalta olemme tyytyväisiä saadessamme hallitukseen neljä uutta jäsentä, jotka ovat tunnettuja alan ammattilaisia ja tuovat merkittävää lisäarvoa yhtiöön.

Uskomme, että nyt kun tarpeettomat häiriötekijät ovat jääneet taakse, olemme valmiita toteuttamaan liikevaihdon jatkuvan kasvun ja kustannusten optimoinnin. Tavoitteemme on tuottaa suurta lisäarvoa ja positiivista tuottoa kaikille sidosryhmillemme.

TECNOTREE OYJ

Hallitus


TECNOTREE LYHYESTI

Tecnotree on maailmanlaajuinen tuotteiden, asiakkaiden ja tulojen hallintaan tarkoitettujen IT-ratkaisujen toimittaja televiestintäalan tarpeisiin. Tecnotree auttaa viestintäpalvelujen toimittajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinoita. Tecnotree antaa palveluntarjoajille mahdollisuuden ansaita rahaa palvelupaketeista, tarjota yksilöllisiä käyttäjäkokemuksia ja tuottaa lisäarvoa asiakkuuden koko elinkaaren ajan. Tecnotree palvelee noin 90:tä palveluntarjoajaa noin 70 maassa. Tecnotree on listattu NASDAQ Helsingin päälistalle kauppakoodilla TEM1V.