Fitzroy Investments Limited merkinnyt 21.444.960 uutta osaketta optioilla

Tecnotree Oyj ("Tecnotree") ilmoitti 24.9.2018 julkaistulla pörssitiedotteella, että Fitzroy Investments Limited ("Fitzroy") oli merkinnyt 72,444,960 vapaasti siirrettävissä olevaa optiota ("Optiot"), jotka oikeuttavat, mutta eivät velvoita, haltijansa merkitsemään 72.444.960 Tecnotreen uutta osaketta 2.91 miljoonan euron kokonaismerkintähinnalla osakekohtaisen merkintähinnan ollessa noin 0,04 euroa 24.9.2019 mennessä.

Fitzroy siirsi sittemmin 51.000.000 edellä sanottua optiota Luminos Sun Holding Limitedille ("Luminos"). Tecnotree ilmoitti 25.2.2018 julkaistulla pörssitiedotteella, että Luminos oli merkinnyt kaikilla 51.000.000 optiollaan osakkeita.

Fitzroy on nyt merkinnyt kaikilla sillä vielä jäljellä olleilla 21.444.960 optioilla osakkeita optioiden ehtojen mukaisesti 861.410 euron yhteenlaskettuun merkintähintaan. Osakemerkinnän seurauksena Tecnotreen osakkeiden kokonaislukumäärä kasvaa 21.444.960 uudella osakkeella ("Uudet Osakkeet") 247.628.428 osakkeeseen.

Fitzroyn nyt tekemien osakemerkintöjen seurauksena Tecnotree on saanut yhteensä 5.000.000 euroa Fitzroyn kanssa 18.9.2018 allekirjoitetun merkintäsopimuksen perusteella (mukaan lukien Luminoksen Fitzroylta hankkimien optioiden perusteella tekemät osakemerkinnät).

Uudet Osakkeet ovat samanlajisia Tecnotreen olemassa olevien osakkeiden kanssa. Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet niiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien, mikä tapahtuu arviolta 12.4.2019 mennessä.

Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina ja rekisteröidään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään sen jälkeen, kun Uudet Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Uudet Osakkeet rekisteröidään merkitsijän arvo-osuustilille arviolta 12.4.2019 mennessä, aluksi Uusia Osakkeita edustavina väliaikaisina osakkeina. Väliaikaisia osakkeita ei tulla hakemaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Tecnotreen nykyiseen osakesarjaan (ISIN-koodi FI0009010227, kaupankäyntitunnus TEM1V) ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ Helsinki Oy:n pörssilistalla Tecnotreen muiden nykyisen osakesarjan osakkeiden kanssa sen jälkeen, kun Tecnotree on julkaissut esitteen, mikä tapahtuu arviolta 30.4.2019 mennessä.