Tecnotreen Oyj:n vuosikertomus, tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019 on julkaistu

Tecnotree Oyj:n vuoden 2019 vuosikertomus, joka sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019 on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä Tecnotree Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa http://vuosikertomus2019.tecnotree.com/.