Tecnotree Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Tecnotree Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Tecnotree Oyj:n aiemmin tänään valitun uuden hallituksen toimikausi alkoi ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Fitzroy Investment Limitedin sijoituksen ensimmäisen erän tultua toteutetuksi.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Koponen ja varapuheenjohtajaksi Neil Mcleod. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan, nimitysvaliokunnan ja strategia- ja investointivaliokunnan.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Harri Koponen, Neil Mcleod ja Priyesh Ranjan, palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Jyoti Desai, Pentti Heikkinen ja Priyesh Ranjan, nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Neil Mcleod, Conrad Neil Phoenix ja Christer Sumelius ja strategia- ja investointivaliokunnan jäseniksi valittiin Jyoti Desai, Harri Koponen ja Priyesh Ranjan. Valiokuntien puheenjohtajat valitaan myöhemmin.

Hallitus on arvioinut kokouksessaan jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Arvioinnin perusteella Jyoti Desai, Pentti Heikkinen, Harri Koponen, Priyesh Ranjan ja Christer Sumelius ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävimmistä osakkeenomistajista. Neil Macleod ja Conrad Neil Phoenix ovat riippumattomia yhtiöstä.

TECNOTREE OYJ