Tecnotree Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta (Fitzroy Investments Limited)