Sisäpiiritieto: Sijoittajakonsortio on ilmaisut kiinnostuksensa ottaa hoitaakseen Markku Wileniuksen vaihtovelkakirjoihin liittyvät vastuut