Sisäpiiritieto: Muutos Tecnotreen osinkoehdotukseen ja ehdotus osakkeiden yhdistämisestä