Indiresh Vivekananda on nimitetty Tecnotreen talousjohtajaksi