Tecnotree Oyj:n osakepohjainen henkilöstön kannustinjärjestelmä ja vuoden 2020 lyhyen aikavälin kannustimet – suunnattu osakeanti