Käräjäoikeus on määrännyt Tecnotree Oyj:tä koskevan saneerausmenettelyn aloitettavaksi