Tecnotree Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

TECNOTREE OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS (Markku Wilenius, 17.1.2019)

Tecnotree Oyj on vastaanottanut 17.1.2019 Arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Markku Wileniuksen omistus- ja ääniosuus on ylittänyt liputusrajan.

Liputusvelvollinen: Markku Wilenius

Ajankohta, jolloin omistus muuttui: 1.10.2018

Osuus liputusrajan saavuttamisen jälkeen: 6 555 165 osaketta eli 3,74 % osakkeista ja äänistä

Tecnotree Oyj:llä on yhteensä 175 183 468 osaketta ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

TECNOTREE OYJ