Tecnotreen vuosikertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 julkaistu