April 8, 2021

Tecnotree Oyj:n uudet osakkeet merkitty kaupparekisteriin

TECNOTREE OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.4.2021 klo 09.00 Yhteensä 8.000.000 uutta osaketta (“Uudet osakkeet”), jotka Tecnotree Oyj (“Yhtiö”) antoi Yhtiölle itselleen vastikkeetta, on merkitty kaupparekisteriin 8.4.2021. Yhtiön osakkeiden […]
March 25, 2021

Tecnotree Oyj:n osakepohjainen henkilöstön kannustinjärjestelmä ja vuoden 2020 lyhyen aikavälin kannustimet – suunnattu osakeanti

Tecnotree Oyj pörssitiedote 25.3.2021 klo 16.00 Tecnotree Oyj:n hallitus on 25.2.2021 päättänyt, 15.5.2019 pidetyn yhtiökokouksen antamalla valtuutuksella, suunnatusta maksuttomasta osakeannista avainhenkilöstölle suunnatun kannustinjärjestelmän ja siihen kuuluvien […]
March 23, 2021

Kutsu Tecnotree Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tecnotree Oyj, Pörssitiedote 23.3.2021 klo 21.00 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Tecnotree Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 15.4.2021 klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tekniikantie […]
March 23, 2021

Tecnotree Oyj:n vuosikertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2020 on julkaistu

Tecnotree Oyj, Tilinpäätös ja toimintakertomus, 23.3.2021 klo 17.00 Tecnotree Oyj:n vuoden 2020 tilinpäätös on julkaistu tänään. Tilinpäätösjulkaisu sisältää konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen muista kuin […]
March 2, 2021

Tecnotree on saanut digitaalisen BSS transformaatio tilauksen arvoltaan 11,7 miljoonaa dollaria

Tecnotree Oyj Pörssitiedote 2.3.2021 klo 14.45 Tecnotree on saanut tilauksen suurelta teleoperaattoriasiakkaaltaan Lähi-Idän alueella. Tilauksen arvo on 11,7 miljoonaa dollaria kolmen vuoden aikana. Tilauksen perusteella Tecnotree toimittaa […]
February 26, 2021

Tecnotree Oyj:n vuoden 2020 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden katsaus (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj Tilinpäätöstiedote 26.2.2021 klo 9.00 Vahva liiketoiminnan tuotto ja kassavirta Vuoden 2020 viimeinen neljännes: Viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 14,2 miljoonaa euroa (14,1). Vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli […]
February 26, 2021

Tecnotreen hallitus hyväksyi Tecnotreen pitkäaikaisen kannustinohjelman vuosille 2021-2024 ja päätti omien osakkeiden antamisesta

Tecnotree Oyj pörssitiedote 26.2.2021 klo 8:45 Vuosien 2019-2022 onnistuneen kannustinohjelman käyttööoton jälkeen Tecnotree julkisti tänään, että sen hallitus on hyväksynyt yhtiön kannustinohjelman vuosille 2021-2024 (“Kannustinohjelma-2”). Ohjelman tarkoituksena […]
February 11, 2021

Tecnotree Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Tecnotree Oyj Pörssitiedote 11.2.2021 klo 14.00 Tecnotree Oyj on vastaanottanut 11.2.2021 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Viking Acquisitions Corp.:lta, jonka mukaisesti yhtiön omistusosuus Tecnotree […]
January 4, 2021

Tecnotree voitti uuden 6 miljoonan euron toimitussopimuksen

Yksi Lähi-Idän ja Afrikan alueen suurimmista teleoperaattoreista on valinnut Tecnotreen sen digitaalisen muutosprojektin toteuttajaksi. Projektin arvo on noin 6 miljoonaa euroa ja se on kestoltaan 5 […]