Tecnotreen mukaan arvoperusteisen käytönhallinnan avulla operaattorit hyötyvät eniten investoinneistaan

Barcelona, Espanja, 2013-02-28 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Telealan IT-ratkaisujen toimittaja Tecnotree julkisti tänään Value-driven Policy Management -raportin. Siinä selvitetään, miten operaattorit voivat kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä luoda kokonaan uusia arvoketjuja ja tarkkaan kohdennettuja arvolupauksia arvoperusteisen käytönhallinnan avulla.

“Arvoperusteinen käytönhallinta on selkeä ajattelumallin muutos operaattoreille, joiden tavoitteena on saada suurin mahdollinen hyöty olemassaolevista asiakkuuksistaan ja palveluistaan samalla, kun ne suunnittelevat investointikohteita tulevaisuuden liiketoimintaa varten. Se auttaa niitä vastaamaan ketterästi eri asiakassegmenteissä tapahtuviin muutoksiin ankarassa kilpailutilanteessa”, sanoo Tecnotreen toimitusjohtaja Kaj Hagros.

Operaattorit ovat vaikean strategisen valinnan edessä. Jos ne investoivat uusiin teknologioihin, ne kasvattavat velkataakkaansa. Jos ne taas keskittyvät vain hiomaan massatuotteiden hintoja alemmas, ne voivat jäädä kilpailijoista jälkeen. Mutta mikäli operaattorit yhdistävät verkkolaskutuksen tehokkaaseen käytönhallintaan, ne pystyvät rakentamaan laajan valikoiman tarkkaan kohdennettuja tuotteita ja palvelupaketteja. Tämä lisää asiakasuskollisuutta ja mahdollistaa operaattorin oman liiketoiminnan kasvun.

Raportin antama ohjenuora on lähestyä ongelmaa arvoperusteisesti. Tämän mukaan markkinoinnille annetaan kyvykkyys segmentoida resursseja tarkemmin verkko-, palvelu- ja kuluttajatasoilla. Segmentoinnin perusteiksi voidaan valita vaikkapa käyttäjä, käytettävä laite, käyttäjän ostokäyttäytyminen tai sijainti.

“Operaattorien on kyettävä luomaan uusia segmenttejä helposti ja nopeasti sekä ottamaan ne käyttöön lähes reaaliajassa. Käytännössä tämä tarkoittaa päivittäisen käytönhallinnan siirtymistä teknologia-asiantuntijoilta markkinointiosastojen haltuun”, Hagros jatkaa.

Raportti on ladattavissa osoitteessa  www.tecnotree.com/whitepapers.

 

Lisätietoja
Kaj Hagros, toimitusjohtaja, puh 040 849 1749
Ingrid Peura, viestintätoimisto Netprofile, puh. (09) 6812 080, info@netprofile.fi

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1100 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa  www.tecnotree.com.

 

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770