Managed Services -palveluntarjoajan ja teleoperaattorin toimintamalli mietittävä uusiksi yhteisen arvon tuottamiseksi

Tecnotree Oyj
Lehdistötiedote
22.2.2013 klo 08.15

Barcelona, Espanja – Telealan IT-ratkaisutoimittaja Tecnotreen tänään julkistama whitepaper käsittelee kilpailuetua, jota uudenlainen Managed Services -malli voi tarjota teleoperaattoreiden ja palveluntarjoajien väliselle yhteistyölle.

Termi Managed Services tarkoittaa toimintamallia, jossa toimintakriittisten liiketoimintaa tukevien järjestelmien jatkuva IT-hallinto ulkoistetaan palveluntuottajalle. Malli on uudenlainen tapa ajatella ulkoistetun palvelun tarjoajan ja teleoperaattorin välistä yhteistyötä. Painopiste ei ole arvonlisässä vaan siinä, minkälaista todellista hyötyä luodaan koko liiketoiminnalle.

Uuden ajattelutavan avaamille apajille on paljon tulijoita, mutta lupausten lunastaminen vaatii oikean ajattelutavan, organisaation osaamisen ja kustannusmallin yhdistämistä toimivaksi paketiksi. Tecnotreen whitepaper esittelee tärkeimmät kohdat, joissa palveluntarjoajien on uudistuttava voidakseen tarjota todellista arvoa operaattoreille.

Tärkein näistä on yhteinen näkemys suunnasta, tehtävistä ja liiketoimintatavoitteista, jotka Managed Services -palveluiden tarjoajan on omaksuttava kautta linjan. Toinen avaintekijä on palvelua tarjoavan ymmärrys siitä, että tärkeintä on tarjota lisäominaisuuksien sijaan aitoa lisäarvoa. Kolmas ja viimeinen Tecnotreen whitepaperissaan korostama tekijä on riskien ja voittojen jakaminen yhdessä. Managed Services -mallissa palveluntarjoaja on operaattorin kanssa samassa veneessä, ja palvelusta maksetaan kiinteän hinnan sijaan suorituspohjaisesti erikseen sovittujen ja liiketoimintatavoitteisiin kytkettyjen mittareiden mukaan.

"Tämä on mielestämme ratkaisevin tekijä Managed Services -mallin onnistumiselle. Strateginen yhteistyö tarkoittaa kustannusmallin sitomista sekä operaattorin liiketoiminnan menestykseen että palveluntarjoajan tuottaman palvelun laatuun", sanoo Tecnotreen kaupallinen johtaja Ilkka Aura.

White paper on ladattavissa osoitteesta http://www.tecnotree.com/Whitepapers.

 

Lisätietoja
Kaj Hagros, toimitusjohtaja, puh 040 849 1749
Ingrid Peura, viestintätoimisto Netprofile, puh. (09) 6812 080, info@netprofile.fi 

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1100 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770