Avoimuus ja tietojen jakaminen asiakaskohtaamisissa parantaa operaattoreiden palvelua

Barcelona, Espanja, 2013-02-27 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Telealan IT-ratkaisutoimittaja Tecnotree julkaisee tänään raportin, joka esittelee eri tapoja sovittaa yhteen customer lifecycle management -ajattelun synnyttämiä ristiriitoja. 

Operaattoreiden asiakaspalvelu ja asiakkuuksien hallinta on muutospaineiden ristiaallokossa. Toisaalta operaattorit haluavat käyttää itsepalveluportaaleja ja verkkokauppoja, toisaalta asiakkaat vaativat yhä henkilökohtaisempaa ja räätälöidympää palvelutarjontaa. Suurimmat esteet ristiriitaisten vaatimusten sovittamisessa yhteen ovat läpinäkyvyydessä ja tiedon kulussa.

Asiakkaan näkökulmasta asiakaskokemus saattaa vaihdella rajustikin riippuen siitä, asioiko kuluttaja operaattorin kanssa esimerkiksi verkossa, myymälässä vai puhelimitse palvelunumerossa. Liian usein asiakaskokemus ei ole harmoninen eikä kaikkea eri paikoissa olevaa asiakastietoa hyödynnetä palvelun parantamiseksi.

Osa ongelmaa on, että asiakastietoa suojellaan ylivarovaisesti, sillä sitä pidetään operaattoreiden arvokkaimpana omaisuutena. Tecnotreen tuore raportti esittää kuitenkin, että vastoin tätä näkemystä avoimuus ja sujuva tietojen jakaminen tuottavat kokonaisuutena paremman asiakaskokemuksen. 

"Tecnotree uskoo vahvasti, että reaaliaikaisen tiedon kerääminen tilannekuvan muodostamiseksi ja asiakaspalvelun tueksi on avain räätälöityjen tuotteiden ja kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen yhdistämiseksi. Se on myös kustannuksiltaan paljon edullisempi tapa pitää asiakkaat tyytyväisinä ja palvelukanavat järkevinä", kertoo Timo Ahomäki, Tecnotreen tekninen johtaja. 

Raportti on ladattavissa osoitteesta www.tecnotree.com/whitepapers.

 

Lisätietoja
Kaj Hagros, toimitusjohtaja, puh 040 849 1749
Ingrid Peura, viestintätoimisto Netprofile, puh. (09) 6812 080, info@netprofile.fi

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1100 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770