Hallinto ja johtaminen

Konsernirakenne

Tecnotree Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvoitteet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Tecnotree Oyj (jäljempänä Tecnotree) ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tecnotree-konsernin. Tecnotreen merkittävimpiä tytäryhtiöitä ovat Tecnotree Ltd, Irlanti, Tecnotree Sistemas de Telecommunicação Ltda, Brasilia, Tecnotree Argentina SRL, Tecnotree (M) Sdn Bhd, Malesia ja Tecnotree Convergence Private Ltd., Intia. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

Ylin vastuu konsernin hallinnosta ja toiminnasta on Tecnotreen lakisääteisillä toimielimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus sekä toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan apuna toimii konsernin johtoryhmä.

Konsernijohto koostuu toimitusjohtajasta, konsernin johtoryhmän jäsenistä sekä muista konsernijohdon tehtäviä hoitavista johtajista ja asiantuntijoista.

Konsernin emoyhtiönä Tecnotree vastaa konsernin hallinnosta, strategisesta suunnittelusta, taloudesta, rahoituksesta ja sijoittajasuhteista sekä tarjoaa operatiivisille liiketoimintayksiköille konsernipalveluja.

Sovellettavat säännökset

Tecnotreen hallintoon, johtamiseen ja päätöksentekoon sovelletaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Tecnotreen yhtiöjärjestystä.

Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevaa suositusta (ns. corporate governance -suositus). Tämä selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2010) mukaan ja annettu erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta.

Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.

Tiedustelut info@tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile